Posty

Potęga sugestii - Erik Vance - recenzja

Co? Jak? Zilustrować - Frank Tashlin - recenzja

Szpilki za milion - Izabela Szylko - recenzja

Cudowny chłopak - R.J. Palacio - recenzja

Kłopoty ze zwierzakami - Megan MacDonald - recenzja

Siostry. Niesamowita historia życia kobiet z rodziny Mitford - Laura Thompson - recenzja

Surogatka - Louise Jensen - recenzja

Sześć serc - L.H. Cosway - recenzja

Nieodnaleziona - Remigiusz Mróz - recenzja

Ta dziewczyna - Michelle Frances - recenzja

Powietrze, którym oddycha - Brittainy C. Cherry- recenzja

Zawiedzione nadzieje - Mari Jungstedt - recenzja