Święty Antoni z Padwy - Cecylian Niezgoda - recenzja

Książka przedstawia życie jednego z najpopularniejszych świętych, do którego wierni zwracają się najczęściej w kłopotliwych sytuacjach, czując się zabłąkanym lub poszukując rzeczy zagubionych.

Autor prezentuje życie Antoniego w układzie chronologicznym, a także przywołując wiele faktów z historii ukazujących okoliczności, w jakich przyszły święty dorastał i kształtował swoje poglądy.

Poznajemy Portugalię, ojczyznę bohatera, jego dom rodzinny i wątpliwości związane z pochodzeniem. Następnie w przystępny sposób, bez nadużywania wielkich słów przedstawia drogę Antoniego do kapłaństwa i świętości. Opowiada o wyprawach misyjnych, doświadczeniach kaznodziejskich i pedagogicznych oraz działaniach w obronie skrzywdzonych i uciśnionych. Przypomina cudowne wydarzenia świadczące o wyjątkowości duchownego i kolejne etapy życia.

Ostatni rozdział poświęcony został pośmiertnej egzystencji Antoniego, jego wpływowi na kształtowanie postaw kolejnych generacji wiernych oraz rolę w budowaniu nadziei dla człowieka. ZJ


Książka wydana przez

https://bratnizew.pl

Komentarze