Fatima - Icilio Felici - recenzja

Książka włoskiego duchownego Icilio Felici „Fatima” doczekała się wielu wydań na świecie, jak i w Polsce. Przedstawia ona historię orędzia fatimskiego, jakie przekazała Matka Boska trójce prostych pastuszków Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi.

Książka ukazuję ponadczasowość i aktualność przekazanych dzieciom tajemnic. Autor stara się obiektywnie, przystępnym językiem przekazać fakty zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. Pokazać autentyczną interpretację treści objawień fatimskich i wpływ, jaki wywarły one na życie religijne w XX i XXI wieku. Możemy również poznać zdanie poszczególnych papieży na te wydarzenia.

Nie bez znaczenia jest fakt, że już niedługo, bo 13 maja będziemy obchodzić setną rocznicę tych wydarzeń, więc na pewno warto sięgnąć po tę książkę. Polecam szczególnie osobom, które nie zetknęły się z tym tematem lub chcą poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.


MJ


Książka wydana przez Wydawnictwo


Komentarze