Wypędzeni 1939... Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy - recenzja

Książka "Wypędzeni 1939..." przedstawia wysiedlenia mieszkańców ziem polskich wcielonych do III Rzeszy. Jest jedną z niewielu pozycji ukazujących wyrzucanie obywateli naszego kraju z własnych domów. Szacuje się, że takie represje w okresie okupacji niemieckiej dotknęły nawet półtora miliona Polaków i Żydów. Niemcy przejęli polski majątek, głównie w Wielkopolsce, na Pomorzu i w centralnym obszarze kraju. 

Prawdę o tamtych czasach potwierdza ogromna ilość fotografii i kopii dokumentów, na których widać udających się na tułaczkę ludzi nagle pozbawionych domów i pewnych siebie okupantów nadzorujących wysiedlenia. Dzięki temu książka ma ogromną wartość dokumentalną i mocniej przemawia do odbiorcy.


Wydawnictwo pod redakcją Agnieszki Łuczak i Jacka Kubiaka ukazało się po polsku i po niemiecku, co pozwoli dotrzeć także do sąsiadów zza Odry. Jest to ważne zwłaszcza obecnie, gdy coraz bardziej tuszuje się lub wręcz wymazuje wiadomości o niemieckich zbrodniach, a eksponuje się głównie tragiczne losy uciekinierów z ziem zajmowanych przez Rosjan i Polaków pod koniec wojny. A nam dla politycznej poprawności zaleca się milczenie o fakcie podstawowym: to Niemcy rozpoczęli II wojnę, stworzyli obozy śmierci i wyrzucali naszych przodków z ich domów.ZJKsiążka wydana w ramach projektu

http://www.wypedzeni1939.pl
Komentarze