Spotykając zło. O istnieniu zła i sposobach jego przezwyciężania - Anselm Grün - recenzja


Skąd pochodzi, jak wygląda i jak działa zło? W jaki sposób bronić się przed nim? na te pytania próbuje odpowiedzieć mnich z klasztoru benedyktynów.

Anselm Grün wskazuje formy, jakie zło może przybierać w ludzkim działaniu. Stara się pokazać, że nie jest plastycznie ukazanym stworem z jakiejś bajki, lecz przejawia się w konkretnych postawach i w aktywności człowieka: egoizmie, złośliwości, skłonności do ranienia innych, mściwości itp. 

Autor odwołuje się też do filozofów antycznych oraz przykładów i wskazań biblijnych, sięga do poglądów Zygmunta Freuda i Carla Gustawa Junga i innych myślicieli. Dzięki temu czytelnik ma możliwość rozważenia problemu zła wykorzystując różne punkty widzenia i sfery myśli. 

Książka Anselm Grüna jest napisana dość przystępnym językiem, nie ma w niej nadmiaru terminów naukowych, dlatego może sięgnąć po nią praktycznie każdy. Autor jest benedyktynem, więc prezentuje poglądy chrześcijańskie, ale obszerne fragmenty jego rozważań mają charakter uniwersalny i dotyczą wartości i postaw ważnych w każdej społeczności.
 


ZJ

Książka wydana przez
https://www.swietywojciech.pl

Komentarze