Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego - Stanisław Bęza - recenzja

"Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego" to książka napisana przez Stanisława Bęzę, który jest autorem wielu pozycji do języka niemieckiego, takich jak: "ABC der Deutschen Phonetik + CD", "Blickpunkt Wirtschaft", "Niemiecki w ekonomii i biznesie" czy "Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami". Jest to pomoc naukowa do nauki gramatyki języka niemieckiego. Najnowsze wydanie zostało poprawione i dostosowane do nowych zasad pisowni niemieckiej. 

Walorem tej książki jest fakt, że została napisana w języku polskim. W sposób zrozumiały i przystępny dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zostały w niej opisane wszystkie zagadnienia gramatyczne. Zawarte tutaj liczne dodatkowe ćwiczenia umożliwiają czytelnikowi sprawdzenie na bieżąco, czy przedstawiony materiał został przez nich należycie zrozumiany i opanowany.

Repetytorium nie zastępuje podręcznika podstawowego lecz tylko go uzupełnia. Składa się ono z czterech części. W części A, która jest najbardziej obszerna, przedstawione zostały zagadnienia gramatyczne według poszczególnych części mowy. Każde z nich opatrzone zostało szczegółowym komentarzem w języku polskim i wzbogacone licznymi ćwiczeniami. Na uwagę zasługuje fakt, że stopień trudności poszczególnych ćwiczeń wzrasta wraz z pojawieniem się kolejnego. W części B umieszczony został test końcowy, który sprawdza opanowanie wszystkich zagadnień omówionych przez autora. Część C to klucz do wszystkich ćwiczeń zamieszczonych w repetytorium, a część D to klucz do testu końcowego. W książce autor zamieścił również wykaz ważniejszych – zdaniem autora – czasowników mocnych. Umieszczenie niekompletnej listy tzw. czasowników nieregularnych niewątpliwie zmniejsza wartość tej pozycji. Dodatkowym minusem jest również fakt, że uczniowie, którzy rozpoczynają naukę języka niemieckiego, mogą się bardzo łatwo zniechęcić do jego nauki, korzystając z tego repetytorium ucząc się gramatyki. Mogą oni bowiem napotkać na barierę językową, jaką jest niedostateczna znajomość słownictwa na początkowym etapie. Autor nie różnicuje bowiem zadań na poziom podstawowy i zaawansowany.

Reasumując, uważam, że "Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego" Stanisława Bęzy jest godne polecenia. Po pierwsze jest to bardzo dobre źródło dodatkowych ćwiczeń dla uczniów tzw. wymagających, którzy chcieliby się przygotować do egzaminów zewnętrznych, takich jak certyfikacyjne organizowane przez np. Goethe Institut czy też maturzystów, którzy od roku 2015 wybiorą język niemiecki na maturze i będą musieli wykazać się znajomością gramatyki języka niemieckiego. Jest to również pozycja, po którą powinni sięgnąć kandydaci na germanistykę. Polecam ja także uczniom naszej szkoły, którzy muszą napisać sprawdzian z wybranych zagadnień gramatycznych. Warto po nią sięgnąć, aby się przekonać, czy jest się dobrze przygotowanym na sprawdzian lub gdy wiem, że nie zrozumiałem materiału na zajęciach.M.P., lat 19


Książka wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN

Komentarze