Wyrwany z piekła. Świadectwo narkomana - Laurent Gay - recenzja

Książka ta to świadectwo wyrwania się z nałogu dzięki wierze i ufności z miłosierdzie Boże. Autor stoczył się na samo dno, przeżył piekło na ziemi, nieraz był bliski śmierci, wielu z jego przyjaciół, znajomych zmarło w wyniku przedawkowania, AIDS, samobójstwa, zabójstwa.

Książkę czyta się bardzo szybko. Laurent Gay opowiada o swoim życiu - bardzo wcześnie zetknął się z przemocą, młode lata spędził na ulicach Paryża, gdzie stopniowo wszedł w świat narkotyków, a także najpierw drobnych potem coraz poważniejszych przestępstw, nieraz siedział w więzieniu. Zarażony wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby coraz szybciej staczał się na dno, dla kolejnej działki był zdolny zrobić wszystko i nagle on człowiek niewierzący doznaje łaski wiary. Dzięki Bożej Opatrzności pokonuje nałóg, wierzy mocno w Boga i dzięki tak szczerej wierze i zdaniu się na boski plan w jego życiu zaczynają dziać się cuda...

Swoim szczerym i żarliwym świadectwem daje piękny przykład młodym zgubionym, poszukującym a także wierzącym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że On nigdy nie skazuje człowieka na potępienie, że zawsze wyciąga do nas rękę.

Lekturę tej książki polecam wszystkim!


Gosia, lat 19


Za książkę dziękujemy Wydawnictwu


Komentarze