Szramy. Jak psychosystem niszczy nasze dzieci - Witold Bereś, Janusz Schwertner - recenzja
„Szramy'' z wydawnictwa Wielka Litera to książka dwojga dziennikarzy- Witolda Beresie i Janusza Schertnera. Opublikowany wcześniej artykuł dotyczący psychiatry dziecięcej w Polsce, a także szerzonej w Polsce nietolerancji względem osób LGBT był jedną z przyczyn podjęcia pracy nad tą książką.

Autorzy poruszyli bardzo trudne tematy, tematy tabu w Polsce. Opisali szpitale psychiatryczne oraz szereg błędów popełnionych w placówkach, które zamiast miejsca wyzdrowienia kojarzą się z więzieniem lub horrorem. Tak właśnie opisują te miejsca rodzice, dzieci oraz byli pracownicy. Poruszona została historia niepełnoletniej dziewczyny odurzonej i zgwałconej przez innego pacjenta na oddziale dla osób pełnoletnich. Książka jest jednym wielkim dowodem porażki, jaką ponieśliśmy jako społeczeństwo, które na to pozwala. Porażki całej psychiatrii dziecięcej w Polsce! Braku kompetencji w tym zakresie, skrupulatnie przytaczane są rozmowy z osobami pokrzywdzonymi, maile od ludzi, którzy mieli przykrą możliwość spotkać się z tym wszystkim.

Przytoczona przez dziennikarzy prawda nie jest łatwa do przyjęcia, mimo tak trudnej tematyki polecam przeczytać. Sama dwukrotnie przeczytałam, ponieważ uważam, że warto mieć wiedzę na ten temat.M.G.


Książka wydana przez Wydawnictwo Wielka Litera

Komentarze