Przytul mnie. Terapia poprzez czułość - Carlo Rocchetta - recenzja

„Przytul mnie. Terapia poprzez czułość” to książka autorstwa włoskiego kapłana Carlo Rocchetta. Pisze on pozycje głównie poświęcone tematyce religijnej oraz relacji międzyludzkich. W swoich rozważaniach wykorzystuje doświadczenie, które zdobył jako duszpasterz rodzin, małżeństw i narzeczonych. 

Autor dogłębnie analizuje specyfikę przytulenia oraz jego wpływ na psychikę człowieka. Rozróżnia różne typy objęć, których pierwowzory odnajduje w wersetach biblijnych. Rocchetta szczególną uwagę zwraca na funkcję terapeutyczną przytulenia, która przyczynia się do budowania relacji między ludźmi. 


Lekturę czyta się szybko, ponieważ jest napisana w przystępnym języku. Zawiera wiele odniesień filozoficznych, religijnych oraz socjologicznych, które przybliżają czytelnikowi omawiany temat. „Przytul mnie. Terapia poprzez czułość” To pozycja, po którą może sięgnąć każda osoba bez względu na przekonania religijne, ponieważ zawiera wiele wskazówek, jak po prostu stać się lepszym człowiekiem. 


Autor trafnie stwierdza, że gest przytulenia jest współcześnie niedoceniany, szczególnie w kulturze zachodu. Następuje odzwyczajenie od kontaktu fizycznego z drugim człowiekiem, przez co staje się samotny w tłumie.
Uważam, że „Przytul mnie. Terapia poprzez czułość” jest warta przeczytania szczególnie teraz, w erze portali społecznościowych. Skłania do przemyśleń na temat postępującej alienacji człowieka w społeczeństwie i zaniku więzi międzyludzkich.  

P.P., lat 17


Książka wydana przez 

https://bratnizew.pl

Komentarze