Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce - Barbara Stanisławczyk - recenzja

Wielu czytelników książka może odstraszać swoją objętością zawiera ponad 700 stron. Wymaga pewnego poświęcenia i chęci do lektury. Jednak nie zanudzi nikogo, kto chce chociaż trochę poszerzyć swoją wiedzę o kluczowej wojnie naszej europejskiej współczesności tutaj ukazanej również w rozległym kontekście historycznym. 

W pierwszej części znajduje się bardzo szeroki zarys historii tolerancyjnej I Rzeczpospolitej, ukazujący możliwości, jakie Polska od wieków dawała przybyszom z różnych krajów. Autorka odwołuje się do dużej liczby opracowań historycznych i różnorodnych danych opartych na weryfikowalnych danych, nie bazuje na stereotypach, co często widzimy u współczesnych publicystów. 
Kolejne rozdziały prezentują okoliczności funkcjonowania narodu polskiego w czasach II Rzeczpospolitej i PRL. Można przeczytać o kłótniach politycznych, sporach o przywództwo, oczekiwaniu na Andersa czy o sytuacji w marcu 68. 

Część druga książki ukazuje rozterki okresu solidarnościowego i czasów nam bliższych. Autorka stara się określić przyczyny ogromnego ataku niektórych grup i tzw. obozów politycznych na środowiska patriotyczne. Nie kieruje się emocjami, lecz tworzy pracę o charakterze naukowym, odwołuje się do koncepcji opartych na badaniach i obserwacjach, a nie demagogicznych hasłach. Wyjaśnia rolę patriotyzmu, rodziny i religii w dziele budowania silnego społeczeństwa. Jednocześnie, opierając się na konkretnych przykładach, obnaża mechanizmy manipulacji, jakimi posługują się zwolennicy liberalnej wizji świata. 

Czytanie tej księgi pozwala inaczej spojrzeć na obraz świata prezentowany przez siły dominujące w popularnych mediach.


ZJ


Książka wydana przez Wydawnictwo


Komentarze