Literatura sumieniem narodu - Włodzimierz Pietrzak - recenzja"Literatura sumieniem  narodu" Włodzimierza Pietrzaka (1913 – 1944) – to książka wydana przez Instytut Wydawniczy Pax. Jest to wybór esejów, wierszy i myśli  pisarza, poprzedzony wstępem Kazimierza Świegockiego. Autor wstępu, dokonując wyboru, z dorobku, który pozostawił po sobie ten młody, bo zaledwie 31 letni twórca, zdecydował się zaprezentować czytelnikowi eseje sytuujące Włodzimierza Pietrzaka w rzędzie najsłynniejszych polskich krytyków literackich. Wyłania się z nich intelektualista, wszechstronnie oczytany erudyta, świetnie znający literaturę światową, szczególnie francuską.

Kto o nim słyszał? Niewielu. Jeszcze mniej osób zna jego twórczość . A przecież należał on do grona najsłynniejszych twórców swoich czasów, takich jak: Krzysztof Kamil Baczyński czy Tadeusz Gajcy. O 10 lat od nich starszy, nie podzielał entuzjazmu i wiary w powodzenie Powstania Warszawskiego, ale nie zrezygnował z walki, uważając , że „ważniejszy jest honor, nawet za cenę śmierci, niż życie za wszelką cenę.” Podobnie jak oni zginął w trakcie powstania  22 sierpnia 1944r.

Książka Włodzimierza Pietrzaka nie jest lekturą łatwą. Zmusza czytelnika do wysiłku intelektualnego, wymaga znajomości literatury światowej i polskiej. Warto ją przeczytać ze względu na ciekawą sylwetkę autora oraz eseje krytycznoliterackie poświęcone prozie i poezji dwudziestolecia międzywojennego. Sporo miejsca poświęca w nich autor  rozważaniom na temat powinności twórców i literatury wobec narodu, pisze o „oczyszczającej „roli krytyki literackiej, czyniąc ją odpowiedzialną za stan kultury literackiej, nazywając „sumieniem twórczości”. Godne uwagi są myśli autora, niezwykle głębokie, zmuszające czytelnika do refleksji nad sensem życia, przemyśleń na temat wagi takich wartości,  jak: honor, miłość, godność czy odpowiedzialność.

lk.Za książkę dziękujemy

Komentarze